'World Cup Willy' - Lonnie Donegan

Bài hát chính thức của World Cup 1966 diễn ra tại Anh.

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 11:00 (GMT+7)