Xuân Chiến nhảy quickstep

Xuân Chiến nhảy với thí sinh đã bị loại Huỳnh Mến trong Liveshow thứ năm "Thử thách cùng bước nhảy", vì bạn nhảy Thảo Uyên của anh bị chấn thương.

Giải trí Chủ nhật, 11/11/2012, 09:19 (GMT+7)