'Xung đột gia đình' - Việt Hương, Khánh Nam

Trưởng phòng Việt Hương và khách mời Khánh Nam trong chương trình "Ơn giời cậu đây rồi".

Giải trí Chủ nhật, 26/10/2014, 09:09 (GMT+7)