Yến Trang - Tisho nhảy Trio challenge

Yến Trang - Tisho nhảy Trio challenge trong Liveshow 8 Bước nhảy hoàn vũ.

Giải trí Chủ nhật, 12/5/2013, 12:34 (GMT+7)