Yumi và BB Trần trang điểm 'hoán đổi giới tính'

Yumi Dương thành đàn ông trong khi BB Trần hóa thành nữ sau màn trang điểm.

Giải trí Thứ năm, 4/12/2014, 15:22 (GMT+7)