Lễ tắt đuốc Sea Games 26

ngọn lửa đại hội kết thúc sau 12 ngày cháy sáng

Thể thao Thứ tư, 23/11/2011, 10:49 (GMT+7)