Hồ Vĩnh Khoa dội nước đá lên đầu

Diễn viên "Hot boy nổi loạn" tham gia trào lưu Ice Bucket Challenge.

Giải trí Thứ sáu, 22/8/2014, 10:40 (GMT+7)