Trang Pháp dội nước đá

Trang Pháp chơi Ice Bucket Challenge ủng hộ quỹ từ thiện ASL.

Giải trí Thứ sáu, 22/8/2014, 10:48 (GMT+7)