Viễn cảnh nếu Mặt Trăng bay gần Trái Đất hơn

Nếu lại gần Trái Đất, Mặt Trăng sẽ tăng tốc và có thể đạt đủ động lượng để bay ra ngoài vũ trụ, khiến sinh vật tuyệt chủng hàng loạt.

Khoa học Chủ nhật, 27/11/2022, 00:00 (GMT+7)