Vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang vui thú điền viên

Ngô Mai Trang cùng chồng mang kiến trúc nhà cổ ở Thái Nguyên, Hà Nội về phục dựng tại đất 600 m2 làm nơi vui thú điền viên.

Giải trí Thứ năm, 30/7/2020, 00:00 (GMT+7)