VnExpress
Background Video

Ông Bill Sài Gòn nói tiếng Anh như người Mỹ

Nhờ vốn tiếng Anh khá tốt, và cách nói chuyện hài hước, ông cụ bán bưu thiếp dạo ở Sài Gòn đã trở thành người nổi tiếng trên mạng YouTube.
Thời sự  03:33 - 10/12/2011
 
 
 
vnexpress