Xem danh sách 'phớt lờ' lời mời kết bạn trên Facebook

Với một số thao tác, người dùng có thể biết được những ai chưa đồng ý, cũng không từ chối lời mời kết bạn của mình trên Facebook.

Số hóa Chủ nhật, 24/1/2016, 07:00 (GMT+7)