Yuri Gagarin - biểu tượng chinh phục không gian

Với chuyến bay đầu tiên vào quỹ đạo cách đây tròn 60 năm, Yuri Gagarin trở thành anh hùng không gian của của Liên Xô. Ông gặp nạn trong chuyển bay huấn luyện sau đó và chết năm 34 tuổi.

Khoa học Thứ hai, 12/4/2021, 15:00 (GMT+7)