Bên trong tu viện 10.000 tượng Phật vàng ở Hong Kong

Man Fat Sze là tu viện không có sư nào tu hành, du khách phải bước qua 400 bậc mới có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn tượng Phật dát vàng.

CNN Travel

Du lịch Chủ nhật, 8/10/2017, 02:08 (GMT+7)