Cậu bé chăn trâu ở Phú Thọ lấy trứng kiến làm món ăn

Mặc cho kiến bu và cắn, cậu bé vẫn cố chặt nhỏ tổ kiến cho trứng rơi ra hết, rồi hốt vào một ống nứa đem về nhà. Nguồn: You Tube

Camera bạn đọc Thứ sáu, 14/4/2017, 14:34 (GMT+7)