Cây cầu cỏ cuối cùng bện bằng tay của người Peru

Cầu Q'eswachaka có từ thời Inca, làm bằng cỏ bện theo cách truyền thống và mỗi năm người Peru phải làm lại một lần vào tháng 6. 

Great Big Story

Du lịch Thứ sáu, 9/3/2018, 02:08 (GMT+7)