Bảo tàng Đà Nẵng đổi mới cách trưng bày thu hút khách

Bảo tàng trưng bày kỷ vật chiến tranh trước công chúng và hệ thống thuyết minh đa ngữ qua mã QR Code giúp nơi đây thu hút nhiều lượt khách.

Nhịp sống Thứ hai, 27/5/2019, 13:43 (GMT+7)