Cỗ xe thách thức mọi loại bom mìn

MỹXe công binh M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) sử dụng thiết bị giống dây thừng chứa thuốc nổ để phá hủy bom mìn ven đường, mở đường cho đội quân đi qua an toàn.

Khoa học Thứ hai, 27/11/2023, 19:00 (GMT+7)