Cuộc bầu cử giữa kỳ định đoạt chính trường Mỹ

Kết quả bầu cử giữa kỳ sẽ quyết định các chính sách của ông Biden có được thông qua dễ dàng hay không, cũng như ảnh hưởng tới kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo.

Thế giới Thứ ba, 8/11/2022, 11:36 (GMT+7)