Thiên Bồng Nguyên Soái bị đày xuống trần gian vì tán tỉnh Hằng Nga

Trư Bát Giới (Mã Đức Hoa) ban đầu giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái, chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh trên thiên đình. Trong bữa tiệc, Trư Bát Giới đã bị hút hồn khi lần đầu tiên nhìn thấy Hằng Nga (Khâu Bội Ninh). Có sẵn men say, Trư Bát Giới đã tán tỉnh Hằng Nga nhưng đáp lại là sự thờ ơ và ngay lập tức chuyện tới tai Ngọc Hoàng, khiến Trư Bát Giới bị đày xuống trần gian.

Cười Thứ sáu, 11/12/2015, 10:19 (GMT+7)