Cốm làng Vòng Hà Nội

Trải qua các bước công phu từ sàng, rang, giã, người dân làng Vòng mang đến những hạt cốm xanh mềm và thơm hương lúa nếp. Khi cơn gió heo may se sẽ thổi, người ta lại nhắc đến cốm làng Vòng như một nét duyên thầm của mùa thu Hà Nội.

Du lịch Thứ bảy, 5/10/2013, 08:18 (GMT+7)