Hồ bơi tử thần ngoài trời ở Hawaii

Những con sóng lớn từ biển đổ vào hồ bơi tự nhiên Queen's Bath (Kaua'i, Hawaii, Mỹ) bất cứ lúc nào, cuốn du khách ra xa bờ và có thể cướp đi sinh mạng của họ chỉ trong giây phút.

Du lịch Thứ bảy, 16/7/2016, 19:00 (GMT+7)