Cách phát âm chữ 'x' trong tiếng Anh

Chữ 'x' thường được phát âm là /ks/. Ở những từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai và sau "x" là nguyên âm, nó được phát âm /gz/.

Giáo dục Thứ năm, 18/7/2019, 09:14 (GMT+7)