Robot in 3D biết biến hình và nhảy cao

Các kỹ sư Mỹ thiết kế robot in 3D đầu tiên có thể tự động biến đổi trạng thái từ cứng sang mềm, đồng thời biết nhảy cao và tiếp đất thẳng đứng.

Khoa học Thứ hai, 29/6/2015, 00:00 (GMT+7)