Thử nghiệm đập cầu kính dài và cao nhất thế giới bằng búa tạ

Cầu treo bằng kính nối liền hai vách núi ở vườn quốc gia Trương Gia Giới ở Hồ Nam, Trung Quốc, dài 430 m và nằm ở độ cao 300 m.

Khoa học Thứ bảy, 11/6/2016, 11:24 (GMT+7)