10 điều về tiền có thể bạn chưa biết

Nếu chia đều tiền USD cho mọi người trên toàn thế giới, nhiều người sẽ có một số tiền mà có lẽ họ chỉ dám mơ. Trên thực tế, có người giữ nhiều tiền tới mức chuột phải "tiêu" giúp.

Kinh doanh Thứ hai, 26/5/2014, 12:08 (GMT+7)