Giá trị của 5 USD trên thế giới

Với 5 USD, bạn có thể mua hơn 6 cân gạo ở Afghanistan, nhưng ở Nhật thì chỉ được 9 lạng.

Kinh doanh Thứ sáu, 22/11/2013, 09:34 (GMT+7)