Mơ mộng và thực tế chuyện đổi đời ở Mỹ

Bước vọt từ tầng lớp nghèo khó lên thượng lưu ở Mỹ là có khả năng nhưng không dễ như nhiều người vẫn nghĩ.

Kinh doanh Thứ bảy, 17/2/2018, 04:00 (GMT+7)