Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam khai mạc phiên toàn thể

Mở cửa bầu trời, hợp tác công tư phát triển hạ tầng hàng không... nằm trong những giải pháp được mang ra thảo luận tại Diễn đàn Cấp cao du lịch diễn ra ngày 9/12 tại Hà Nội.

LIVE Thứ hai, 9/12/2019, 14:02 (GMT+7)