Người dân Iran nghĩ gì về căng thẳng với Mỹ?

Những người theo chủ nghĩa bảo thủ và cách tân thể hiện sự đoàn kết khi căng thẳng Iran - Mỹ leo thang và có nguy cơ nổ ra chiến tranh.

Thế giới Thứ sáu, 19/7/2019, 19:00 (GMT+7)