Tiến sĩ Trần Mỹ An: Cách Qualcomm vượt mọi giới hạn là sáng tạo

Nghiên cứu, phát triển công nghệ, làm những lĩnh vực chưa ai nghĩ tới là trọng tâm chiến lược đổi mới sáng tạo của Qualcomm, theo Phó chủ tịch Trần Mỹ An.

The next power Thứ năm, 29/12/2022, 10:00 (GMT+7)