Cách Nutricare đổi mới sáng tạo trong ngành Dinh dưỡng y học

Bác sĩ, CEO Nguyễn Đức Minh chia sẻ cách Nutricare chọn con đường khó là dinh dưỡng y học, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để giải bài toán nhu cầu của tệp khách hàng đặc biệt.

The next power Thứ năm, 10/11/2022, 10:00 (GMT+7)