Cẩn thận hết mức vẫn gặp tai nạn

Cẩn thận đừng lại giữa hai làn đường chờ cơ hội sang đường nhưng lái xe môtô vẫn bị xe 7 chỗ đâm thô bạo.

Xe Thứ sáu, 4/3/2016, 15:22 (GMT+7)