Phục hồi tường xương trong hầm mộ chứa hơn 6 triệu hài cốt

PhápCác công nhân đang cẩn thận xây lại những bức tường xương tồn tại hàng trăm năm trước dưới hầm mộ Paris mà không dùng chất kết dính.

Khoa học Chủ nhật, 31/12/2023, 11:00 (GMT+7)