QC Bing 'Are You Getting Scroogled?' 7.12

Bing là một công cụ tìm kiếm trên web của Microsoft. Bing được giới thiệu bởi CEO Steve Ballmer vào ngày 28/5/2009 tại hội nghị kỹ thuật số All Things ở San Diego và hoạt động chính thức vào ngày 1/6/2009. Trong đoạn quảng cáo, Bing cảnh báo bạn không nên quá tin tưởng vào Google để tránh phải “Scroogled” trong kỳ nghỉ tới.

Kinh doanh Thứ bảy, 8/12/2012, 11:09 (GMT+7)

Tags: