QC GE 'Robots on the Move' 7.12

General Electric (GE) là một công ty Mỹ đa quốc gia thành lập tại Schenectady, New York và có trụ sở chính ở Connecticut. Công ty hoạt động trong 4 lĩnh vực chính: năng lượng, công nghệ cơ sở hạ tầng, tài chính và công nghiệp tiêu dùng. Những robot từng tham gia các bộ phim như Forbidden Planet, Lost in Space, Knight Rider đã xuất hiện cùng nhau trong “Robots on the Move” để tin chắc rằng , thiết kế của GE làm thế giới tốt hơn.

Kinh doanh Thứ bảy, 8/12/2012, 11:11 (GMT+7)