Thiết bị bay nhỏ bằng hạt cát

MỹNhóm nghiên cứu tại Đại học Northwestern phát triển thiết bị bay không động cơ chỉ nhỏ nhất thế giới và có thể theo dõi ô nhiễm môi trường.

Khoa học Thứ sáu, 24/9/2021, 09:15 (GMT+7)