Con đường mòn vác hàng lậu ở Lạng Sơn

Đường mòn bên cạnh cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) dày đặc người mang vác hàng lậu vào Việt Nam.

Thời sự Thứ hai, 18/1/2016, 00:00 (GMT+7)

Loading