Số ngày nghỉ của Việt Nam như thế nào so với thế giới

Tổng số ngày nghỉ lễ của Việt Nam trong năm nay là 10 ngày, Nhật Bản là 15 ngày, Mexico có ngày lễ ít nhất thế giới 7 ngày....trong khi năng suất lao động của nước ta thấp nhất khu vực.

Thời sự Thứ hai, 9/5/2016, 00:00 (GMT+7)