Thực hành lái xe bị cắt xén từ 340 giờ còn 72 giờ

Theo quy định, giờ học lái xe số tự động là 340 giờ, nhưng hiện nay thực tế học viên chỉ học 72 giờ.

Thời sự Thứ hai, 2/5/2016, 00:00 (GMT+7)