Đám đông lục soát người nghi móc túi trên xe buýt Sài Gòn

"Mày khỏi chối, tao đánh cho mày cái nữa bây giờ đó", phụ xe buýt dùng gậy chỉ thẳng mặt người nghi móc túi. Sự việc xảy ra trên tuyến buýt số 150 ở Sài Gòn. Nguồn: Facebook

Camera bạn đọc Thứ sáu, 2/12/2016, 09:57 (GMT+7)