Đi giăng lưới cá nhưng 'dính' toàn rắn

Nam thanh niên cầm lưới bén đi giăng cá trên một con kênh ở huyện Tân Uyên (Bình Dương) nhưng bắt được toàn rắn và cua. Video: Dã Ngoại Việt

Camera bạn đọc Thứ năm, 9/2/2017, 17:25 (GMT+7)