Hai thanh niên vờ cứu giúp nhà cháy để trộm đồ

Hai tên trộm lẻn vào nhà đang cháy lấy iPad và xe đạp điện. Video: Đội Hiệp sĩ TP HCM

Camera bạn đọc Thứ tư, 26/7/2017, 16:06 (GMT+7)