Nữ quái trộm điện thoại trong tiệm tạp hóa

Khi chủ cửa hàng vừa quay đi, nữ quái liền thò tay lấy trộm chiếc điện thoại ở trên tủ kính và bỏ vào túi. Nguồn: You Tube. 

Camera bạn đọc Thứ hai, 20/2/2017, 17:00 (GMT+7)