Xe ba gác đánh võng làm rớt 3 thanh niên

Một người bị bàn đè lên, người khác bị đập đầu xuống đất, cả hai nằm đau đớn trên đường ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Nguồn: Otofun

Camera bạn đọc Thứ tư, 23/11/2016, 09:31 (GMT+7)