Xe tải bị tàu hỏa tông vì dừng sát đường ray

Trước khi sang đường, xe tải dừng sát đường ray để quan sát. Đúng lúc đó, tàu hỏa đi qua tông trúng xe tải. Nguồn: Otofun.

Camera bạn đọc Thứ sáu, 17/2/2017, 08:09 (GMT+7)