Khách sạn đầu tiên trên thế giới nằm dưới đại dương

The Muraka là khách sạn đầu tiên trên thế giới nằm sâu 5 m trong lòng Ấn Độ Dương, xung quanh các căn phòng đều được làm bằng kính.

BTV: Thùy Ngân

Chuyện đó đây Thứ sáu, 4/1/2019, 08:00 (GMT+7)