Ba cách khen bằng tiếng Anh - Mỹ

Để khen ai đó có chiếc mũ đẹp, bạn có thể nói "Nice hat!", "I really like your hat!" hoặc "What a nice hat!".

American English

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ năm, 19/4/2018, 10:52 (GMT+7)