Cách cổ vũ 'Lạc quan lên!' trong tiếng Anh

Câu nói "Keep your chin up!" với nghĩa đen là giữ cho cằm ngẩng lên, dùng để khích lệ người khác lạc quan trong hoàn cảnh gian khó. 

American English

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giáo dục Thứ ba, 1/5/2018, 06:00 (GMT+7)