Cách cổ vũ 'Lạc quan lên!' trong tiếng Anh

Câu nói "Keep your chin up!" với nghĩa đen là giữ cho cằm ngẩng lên, dùng để khích lệ người khác lạc quan trong hoàn cảnh gian khó. 

American English

Giáo dục Thứ ba, 1/5/2018, 06:00 (GMT+7)