VnExpress
Background Video

Cách dạy con học Toán bằng lego

Với độ lớn, nhỏ khác nhau, các mẩu lego sẽ giúp bạn trong việc phân tích để con hiểu phép nhân, chia, cộng, trừ đơn giản.
Giáo dục  11:19 - 12/3

Theo Bright Side

 
 
 Tags

dạy con học Toán

lego

phép tính đơn giản

dạy con

 
vnexpress